Legionella beheersplan

» Dienstverlening Envicas

1. Beheersplannen legionella

Wij kunnen u bijstaan bij het opmaken, implementeren, actualiseren van legionella beheersplannen voor:

  • Hoogrisico-inrichtingen;
  • Matigrisico-inrichtingen;
  • Koeltorens;
  • Klimaatregelingsysteem met luchtvochtigheidsbehandeling.

Het opstellen van dergelijke plannen is een lastige opgave die vraagt om maatwerk en expertise. Dit kan Envicas bvba u bieden. Onze consultants hebben een jarenlange ervaring met deze materie in diverse sectoren.

2. Staalnames

Legionella wordt gemeten door staalname, waarna in een laboratorium een kweek wordt uitgevoerd. De hoeveelheid wordt uitgedrukt in KVE (kolonievormende eenheden). Bij waardes boven 1.000 KVE/1 spreekt men van een contaminatie (besmetting). Boven 10 000 KVE wordt de installatie gesloten.

De staalname moet uitgevoerd worden volgens een erkende methode, waarbij de stalen onderzocht moeten worden door een geaccrediteerd of erkend laboratorium.

Wij beschikken over gekwalificeerde staalnemers en werken samen met erkende laboratorium. De uitslag van de staalname wordt eerst geïnterpreteerd en vervolgens met uw besproken.

3. Doorlichting - risicoanalyse

Heeft u reeds een beheersplan? Dient u wettelijk gezien geen beheersplan op te stellen maar wil u toch zeker stellen dat het legionella risico binnen uw inrichting voldoende beheerst is?

Onze consultants komen een doorlichting doen van uw bestaande beheersplan en geven praktische tips om het beheersplan of de implementatie te optimaliseren. Verder kunnen wij ook een risicoanalyse opmaken om het risico in uw onderneming beter in kaart te brengen.

4. Advies legionella beheersing

Bij aanpassingen van de watervoorziening, koeltorens en klimaatregelingsystemen dient er rekening worden gehouden met de bepalingen van het Legionellabesluit en de Best Beschikbare Technieken. Wij beschikken over ervaren consultant die u vanaf de ontwerpfase kunnen adviseren met betrekking tot legionellapreventie.

5. Opleiding

Het volstaat niet om een degelijk legionella beheersplan op te stellen. Technische medewerkers moeten ingelicht worden over het bestaan van een dergelijk beheersplan, de inhoudelijke bepalingen ervan en hun rol en verantwoordelijkheden. Wij voorzien voor hen een korte en praktische opleiding.

Werknemers moeten zich eveneens bewust zijn van de risico's aangaande legionella. Voor hen voorzien we een meer algemene training met praktische tips om legionellavorming te voorkomen

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!

Legionella beheersing: dienstverlening Envicas bvba