Legionella risico inrichtingen en installaties

» Watervoorzieningen: matigrisico-inrichtingen

Matigrisico-inrichtingen zijn voor het publiek toegankelijke inrichtingen met een collectieve warmwaterinstallatie. Collectief houdt in dat het potentieel betrekking moet hebben op vijftien of meer personen per dag, met uitzondering van werknemers.

Exploitanten van bestaande matigrisico-inrichtingen moeten rekening houden met volgende maatregelen:

  • bij de verbouwing van de watervoorziening wordt rekening gehouden met het Legionellabesluit;
  • er moest een beheersplan opgesteld worden (uiterlijk voor 4 mei 2008);
  • de standaard beheersmaatregel om legionellagroei te beperken is temperatuurbeheersing;
  • indien de watervoorziening als preventiemaatregel wordt gespoeld met water op hoge temperatuur, moeten de maatregelen die genomen zijn om het risico op verbranding bij personen tegen te gaan, in het beheersplan worden opgenomen;
  • het beheersplan moet uitgevoerd worden, waarbij de genomen maatregelen en bijhorende relevante gegevens genoteerd worden in een register. Dat register is steeds voor de toezichthoudende ambtenaar beschikbaar ter inzage;
  • verplichte staalname;
  • bij aanpassingen aan de watervoorziening moet er steeds een conformiteitsattest ter inzage beschikbaar zijn voor de toezichthoudende ambtenaar.

Bij exploitanten van nieuwe matigrisico-inrichtingen moet de watervoorziening gebouwd en geƫxploiteerd worden volgens BBT, staalname is in dit geval niet verplicht. Verder dienen zij ook bovenstaande maatregelen te nemen.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder!

Legionella: matig risico inrichtingen